slide
Onkologiczne Centrum
Wsparcia Badań Klinicznych
w Wałbrzychu
slide
Onkologiczne Centrum
Wsparcia Badań Klinicznych
w Wałbrzychu

O NAS

Utworzenie i działalność Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OCWBK) w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu wspiera efektywne i skuteczne zarządzanie przebiegiem procesu badań klinicznych z jednoczesnym zwiększeniem liczby realizowanych badań klinicznych zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

Celem nadrzędnym OCWBK jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, którzy otrzymują dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii mających zastosowanie w leczeniu onkologicznym.

Czytaj dalej